Lover om hjemmebrygging av øl

Selv om hjemmebrygging har lange tradisjoner i Norge, finnes det visse lovlige hindringer som satte en stopper for noe som kunne blitt en blomstrende industri. Dette stanset selvfølgelig ikke den staute norske bonden, som fortsatte å brygge litt i de skjulte, og mange av oss som kommer fra landet er sikkert meget godt vandt med at det ble brygget øl hjemme på gården.

home brewing of beerDette var imidlertid forbudt med Ølloven av 1912, som foreskrev at all form for tilvirking av alkohol på egen hånd er forbudt. Da loven ble fjernet i 1999, ble det igjen tillat å tilvirke egen øl, men under visse begrensninger. Det er ikke lov å blande øl og penger. Man kan lage så mye øl man vil, og man kan også gi den bort, men man kan rent formelt ikke ta seg betalt. Om man vil drive en kommersiell virksomhet, trenger man et løyve fra kommunen, og man trenger salgs- eller skjenkeløyve.

Om man vil fremstille for salg i butikker og restauranter trenger man også for dette en statlig bevilgning. Her begynner ting å bli litt vanskelig, og det ligger noen steiner i veien, men det er ikke umulig å få en bevilgning på objektive grunnlag. Men, man må stille med sikkerhet, dvs. gi en gitt sum som garanti for at man kan betale alkoholavgiften i forveien, man trenger et varelager som tilfredsstiller krav til sikkerhet, og man må ikke drive med noe som andre kan synes ikke passer sammen med det å fremstille alkohol, selv om det ikke gis noen eksempler på hva dette kunne være. Det virker ikke som om det finnes noen rettssaker hvor dette har vært tema.

Dermed er det fritt frem for den som ønsker å lage øl hjemme, og man kan enkelt lage nok øl til å dekke et års forbruk i løpet av noen ukers venting og et par dagers arbeid.