Gøy med øl?

Øl er en samlebetegnelse, og det er mye rart som kan inkluderes i begrepet, selv om diverse lover gjennom tiden har forsøk å ekskludere forskjellige typer øl fra lovlig å være øl. Dette på samme møte som at smør i Norge kun kan produseres av fettet fra ku-melk, og ingenting annet. Den tyske Renhetsloven av 1516 tilsier blant annet at øl kun kan lages av bestemte korn-typer, og at mange tradisjonelle ingredienser skal utelukkes fra produksjonen. Noen av de mer morsomme ingrediensene som ble ekskludert var forskjellige typer sopp, som fleinsopp og moderkorn, som hadde en psykotropisk effekt på konsumenten, og stikkeple, en frukt som har noen av de samme egenskapene som meskalin. I dag ser vi likevel mer romslig på begrepet øl, selv om noen av de mer morsomme ingrediensene, fortsatt er forbudt i kraft av Lægemiddelparagrafene.

Fun with beerI Norge brukte man lenge bygg og havre til å lage øl, og man tilsatte bark, hvis funksjon senere er blitt erstattet av humle. I gamle danske oppskrifter finner man at øl er blitt tilsatt malurt og pors, for å oppnå den samme smaken, men det tyske ølet ble fortsatt ansett som langt bedre. De som kunne betale for det, kjøpte derfor importert øl.

Den første moderne norske loven som ble innført for å regulere hva som er øl, kom i 1857, og baserte seg på den Tyske Renhetsloven av 1516. Her ble ingrediensene begrenset til byggmalt, humle og vann. Siden ble gjær inkludert som en lovlig ingrediens.

EU-domstolen vedtok i 1987 å oppheve disse lovenes gyldighet for hva som kan betegnes som øl i internasjonale handelssammenhenger. På tross av dette har ikke bryggeriene sett noen grunn til å forandre på de gamle oppskriftene. Importert øl er derimot ikke regulert på noen måte lenger, og for dem som ikke liker amerikansk øl, så kan det enkelt forklares. Sukker, mais og ris er billigere ingredienser, og de kan i dag brukes for å lage drikker, som også kan selges under navnet øl.